Ghiền Chơi Game
FuddleFuddle Fuddle Fuddle FuddleChèn vào blog game Fuddle:
Fuddle Fuddle Fuddle

Random game


Nốt nhạc vuiNốt nhạc vui
Trò chơi kết hợp giữa âm nhạc và một chút trí tuệ. Bạn cần phải chơi hết tất cả các nốt nhạc và kết hợp thành một bản nhạc để qua màn.
___