Ghiền Chơi Game
Gangster BrosGangster Bros Gangster Bros Gangster Bros Gangster Bros


W, A, S, D / Arrow Keys - Move.
Mouse - Aim / Shoot.
Shift Key - Toggle Run Mode.

Chèn vào blog game Gangster Bros:
Gangster Bros Gangster Bros Gangster Bros

Random game


UFO Blackstorm Shield - Bảo vệ thành phốUFO Blackstorm Shield - Bảo vệ thành phố
Hút các quả bom và bắn UFO để bảo vệ thành phố.
___