Ghiền Chơi Game
Guru NekoGuru Neko Guru Neko Guru Neko Guru Neko


Click the mouse to jump/drop a level. Collect all the dots and avoid the crabs.

Chèn vào blog game Guru Neko:
Guru Neko Guru Neko Guru Neko

Random game


Photon Zone - Khu vực PhotonPhoton Zone - Khu vực Photon
Cho các viên Photon vào đúng vị trí của nó.
___