Ghiền Chơi Game
Metal Slug ReloadedMetal Slug Reloaded Metal Slug Reloaded Metal Slug Reloaded Metal Slug Reloaded


Instructions: WASD to move, J=Shoot, K=Jump, L=Grenade.
Second menu buttons begins a game and third lets you configure the controls (do this first, the default ones suck).
After clicking start the next 3 options are difficulty settings.

Chèn vào blog game Metal Slug Reloaded:
Metal Slug Reloaded Metal Slug Reloaded Metal Slug Reloaded

Random game


Avoid - Tránh néAvoid - Tránh né
Hãy giúp anh ấy tránh các lưỡi cưa. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
___