Ghiền Chơi Game
Kết nối DNAKết nối DNA Kết nối DNA Kết nối DNA Kết nối DNA


Bạn hãy bắn những "cục máu" và di chuyển đến để lấy DNA sau đó bắn nó vào chỗ thích hợp.
Mũi tên để di chuyển
Chuột trái để bắn
Spacebar để chuyển qua vũ khí khác.

Chèn vào blog game Kết nối DNA:
Kết nối DNA Kết nối DNA Kết nối DNA

Random game


Babycal TossBabycal Toss
___