Ghiền Chơi Game
Con đường không biên giớiCon đường không biên giới Con đường không biên giới Con đường không biên giới Con đường không biên giới


Phím mũi tên để di chuyển và X để xoay màn hình
SPACE - Reset
CTRL - Cuộn màn hình
SHIFT - Vẽ nhanh

Chèn vào blog game Con đường không biên giới:
Con đường không biên giới Con đường không biên giới Con đường không biên giới

Random game


Treasure of Cutlass ReefTreasure of Cutlass Reef
Ahoy maties!
___