Ghiền Chơi Game
Anh hùng thân bútAnh hùng thân bút Anh hùng thân bút Anh hùng thân bút Anh hùng thân bút


Spacebar để nhảy
A để đánh
D cho vũ khí đặc biệt

Chèn vào blog game Anh hùng thân bút:
Anh hùng thân bút Anh hùng thân bút Anh hùng thân bút

Random game


BreakoutBreakout
___