Ghiền Chơi Game
Chú nhóc tham ănChú nhóc tham ăn Chú nhóc tham ăn Chú nhóc tham ăn Chú nhóc tham ăn


W-A-D-S để di chuyển
Click để ói ra
Spacebar để ăn

Chèn vào blog game Chú nhóc tham ăn:
Chú nhóc tham ăn Chú nhóc tham ăn Chú nhóc tham ăn

Random game


Fancy PantsFancy Pants
Strange name great game.
___