Ghiền Chơi Game
LeavingLeaving Leaving Leaving LeavingChèn vào blog game Leaving:
Leaving Leaving Leaving

Random game


Quả táo trí tuệQuả táo trí tuệ
Hãy vẽ đường đi cho quả táo để nó rơi vào đầu ông Anh-xtanh. Liệu bạn có thể chơi được hết 19 levels?
___