Ghiền Chơi Game
GAME MỚI NHẤT

Acid Rain - Mưa Axit

Tuesday, September 27th, 2016

Acid Rain - Mưa Axit

Chạy về đích càng sớm càng tốt nhưng cẩn thận với axit nhé.

Những Games trước

Werewolf Tycoon

Monday, September 26th, 2016

Werewolf Tycoon

Ẩn nấp và vồ được càng nhiều người càng tốt.
Fugite De Morte - Chạy trốn tử thần

Thursday, September 22nd, 2016

Fugite De Morte - Chạy trốn tử thần

Chạy trốn khỏi tử thần càng nhanh càng tốt.
Turn Me On

Tuesday, September 20th, 2016

Turn Me On

Di chuyển nguồn điện để cho hệ thống máy được vận hành.
Gym Class Racers

Monday, September 19th, 2016

Gym Class Racers

Chạy đua với các bạn cùng lớp và cố gắng giành vị trí đầu tiên nhé.
Aztec's Totems

Thursday, September 8th, 2016

Aztec's Totems

Cùng khám phá tổ vật của Aztec là gì nhé.
One Shot Exterminator

Tuesday, September 6th, 2016

One Shot Exterminator

Bạn chỉ có 01 viên đạn để bắn trong game này mà thôi.
Hell is Full - Địa ngục đã đầy

Monday, September 5th, 2016

Hell is Full - Địa ngục đã đầy

Rất nhiều người đã chết trong các cuộc chiến khiến cho địa ngục đầy các hồn ma.


>>30 games cũ hơn